Bình nóng lạnh Ferroli gián tiếp

-28%

Bình nóng lạnh Ferroli 20L

Bình nóng lạnh 20L Ferroli Verdi-20SE

2.525.000 
3.530.000 
-24%

Bình nóng lạnh Ferroli 100L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít

5.700.000 
7.475.000 
-19%

Bình nóng lạnh Ferroli 125L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125 lít

7.500.000 
9.220.000 
-21%

Bình nóng lạnh Ferroli 50L

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít

2.950.000 
3.740.000 
-20%
3.100.000 
3.895.000 
-20%

Bình nóng lạnh Ferroli 80L

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore 80L

4.100.000 
5.110.000 
-22%
5.950.000 
7.635.000 
-18%
7.700.000 
9.375.000 
-16%

Bình nóng lạnh Ferroli 150L

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 150L

9.500.000 
11.250.000 
-19%
4.250.000 
5.265.000 
-10%

Bình nóng lạnh Ferroli 25L

Bình nóng lạnh Ferroli Caldo 25L

3.420.000 
3.800.000 
-23%
1.990.000 
2.595.000 
-20%
2.350.000 
2.940.000 
-11%
2.800.000 
3.150.000 
08 8838 8838