Máy nước nóng năng lượng mặt trời (Dạng tấm )
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (1 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (1 tấm)

Giá : 19,800,000 đ

Khuyến mại : 17,800,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (2 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (2 tấm)

Giá : 20,240,000 đ

Khuyến mại : 18,000,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (1 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (1 tấm)

Giá : 34,230,000 đ

Khuyến mại : 31,000,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (2 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (2 tấm)

Giá : 35,200,000 đ

Khuyến mại : 31,500,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (3 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (3 tấm)

Giá : 46,850,000 đ

Khuyến mại : 43,200,000 đ