1. Trang chủ
  2. Máy nước nóng dùng điện

Máy nước nóng dùng điện Ferroli chính hãng, giá rẻ nhất

Bình nóng lạnh Ferroli gián tiếp

Bình nóng lạnh HOTDOG Ferroli 5 Lít (Cho nhà bếp)
Bình nóng lạnh HOTDOG Ferroli 5 Lít (Cho nhà bếp)

Giá : 1,920,000 đ

Khuyến mại : 1,585,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 TE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 TE 15 lít

Giá : 3,035,000 đ

Khuyến mại : 1,907,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 AE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 AE 15 lít

Giá : 3,255,000 đ

Khuyến mại : 2,087,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 SE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 SE 15 lít

Giá : 3,360,000 đ

Khuyến mại : 2,550,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Caldo 25L
Bình nóng lạnh Ferroli Caldo 25L

Giá : 3,800,000 đ

Khuyến mại : 3,420,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli HOTDOG thường
Bình nóng lạnh Ferroli HOTDOG thường

Giá : 1,680,000 đ

Khuyến mại : 1,590,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 SE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 SE 20 lít

Giá : 3,530,000 đ

Khuyến mại : 2,580,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 AE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 AE 20 lít

Giá : 3,425,000 đ

Khuyến mại : 2,227,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 TE 20 LÍT
Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 TE 20 LÍT

Giá : 3,200,000 đ

Khuyến mại : 2,042,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 TE 30 LÍT
Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 TE 30 LÍT

Giá : 3,425,000 đ

Khuyến mại : 2,227,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 AE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 AE 30 lít

Giá : 3,645,000 đ

Khuyến mại : 2,407,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 SE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 SE 30 lít

Giá : 3,750,000 đ

Khuyến mại : 2,965,000 đ

Bình nước nóng Ferroli QQSE 15l
Bình nước nóng Ferroli QQSE 15l

Giá : 3,150,000 đ

Khuyến mại : 2,340,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQSE 20L
Bình nóng lạnh Ferroli QQSE 20L

Giá : 3,330,000 đ

Khuyến mại : 2,445,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ D 50 Lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ D 50 Lít

Giá : đ

Khuyến mại : đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQSE 30L
Bình nóng lạnh Ferroli QQSE 30L

Giá : 3,530,000 đ

Khuyến mại : 2,570,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Siêu tốc 500W
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Siêu tốc 500W

Giá : 2,450,000 đ

Khuyến mại : 1 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Siêu tốc 500W
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Siêu tốc 500W

Giá : 2,770,000 đ

Khuyến mại : 2,216,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 15 lít

Giá : 2,760,000 đ

Khuyến mại : 1,681,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 50 lít

Giá : 4,410,000 đ

Khuyến mại : 3,034,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 30 lít

Giá : 3,150,000 đ

Khuyến mại : 2,001,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 15 lít

Giá : 2,630,000 đ

Khuyến mại : 1,575,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 20 lít

Giá : 2,835,000 đ

Khuyến mại : 1,743,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 30 lít

Giá : 3,010,000 đ

Khuyến mại : 1,886,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 50 lít

Giá : 4,620,000 đ

Khuyến mại : 3,206,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 20 lít

Giá : 2,950,000 đ

Khuyến mại : 1,837,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Chống giật

Giá : 2,595,000 đ

Khuyến mại : 1,890,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Chống giật

Giá : 2,940,000 đ

Khuyến mại : 2,181,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (2500W)
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (2500W)

Giá : 3,150,000 đ

Khuyến mại : 2,750,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Loại thường
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Loại thường

Giá : 2,320,000 đ

Khuyến mại : 1,600,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 30 lít

Giá : 3,310,000 đ

Khuyến mại : 2,132,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Loại thường
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Loại thường

Giá : 2,650,000 đ

Khuyến mại : 1,900,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (3000W)
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (3000W)

Giá : 3,360,000 đ

Khuyến mại : 2,950,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 20 lít

Giá : 3,110,000 đ

Khuyến mại : 1,968,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15 lít

Giá : 2,920,000 đ

Khuyến mại : 1,813,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli trực tiếp

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDN
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDN

Giá : 2,645,000 đ

Khuyến mại : 1,470,000 đ

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 DE
Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 DE

Giá : 1,680,000 đ

Khuyến mại : 1,500,000 đ

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TE
Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TE

Giá : 1,660,000 đ

Khuyến mại : 1,470,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli  Divo SDP
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SDP

Giá : 3,800,000 đ

Khuyến mại : 2,417,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSN
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSN

Giá : 2,540,000 đ

Khuyến mại : 1,384,000 đ

Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TM
Bình nóng lạnh trực tiếp Ferroli RITA FS-4.5 TM

Giá : 1,325,000 đ

Khuyến mại : 1,140,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSP
Bình nóng lạnh Ferroli Divo SSP

Giá : 3,390,000 đ

Khuyến mại : 2,081,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli  DIVO SFP
Bình nóng lạnh Ferroli DIVO SFP

Giá : 6,000,000 đ

Khuyến mại : 1 đ

Bình nóng lạnh Ferroli dung tích lớn

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít

Giá : 3,740,000 đ

Khuyến mại : 2,890,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 50L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 50L chống giật

Giá : 3,895,000 đ

Khuyến mại : 3,140,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80 lít

Giá : 5,110,000 đ

Khuyến mại : 3,890,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 80L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 80L chống giật

Giá : 5,265,000 đ

Khuyến mại : 4,340,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít

Giá : 7,475,000 đ

Khuyến mại : 5,690,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 100L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 100L chống giật

Giá : 7,635,000 đ

Khuyến mại : 6,090,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore 125L
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore 125L

Giá : 9,220,000 đ

Khuyến mại : 7,090,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125 lít chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125 lít chống giật

Giá : 9,375,000 đ

Khuyến mại : 7,570,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore 150L
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore 150L

Giá : 11,095,000 đ

Khuyến mại : 8,540,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 150L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 150L chống giật

Giá : 11,250,000 đ

Khuyến mại : 8,950,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli SQ 200 lít
Bình nóng lạnh Ferroli SQ 200 lít

Giá : 14,950,000 đ

Khuyến mại : 10,990,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli SQ 300 lít
Bình nóng lạnh Ferroli SQ 300 lít

Giá : 19,930,000 đ

Khuyến mại : 15,190,000 đ

Máy nước nóng dùng điện Ferroli bao gồm tất cả các dòng sản phẩm bình nóng lạnh, bình nước nóng tới từ thương hiệu Ferroli của Ý, sử dụng điện năng để làm nóng nguồn nước sạch.