1. Trang chủ
  2. Máy nước nóng dùng điện
  3. Bình nóng lạnh Ferroli gián tiếp

Bình nóng lạnh Ferroli gián tiếp - Chính hãng - Giá rẻ nhất

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-TE

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 TE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 TE 15 lít

Giá : 3,035,000 đ

Khuyến mại : 2,190,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 TE 20 LÍT
Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 TE 20 LÍT

Giá : 3,200,000 đ

Khuyến mại : 2,260,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 TE 30 LÍT
Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 TE 30 LÍT

Giá : 3,425,000 đ

Khuyến mại : 2,437,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Caldo

Bình nóng lạnh Ferroli Caldo 25L
Bình nóng lạnh Ferroli Caldo 25L

Giá : 3,800,000 đ

Khuyến mại : 3,420,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-AE

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 AE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 AE 15 lít

Giá : 3,255,000 đ

Khuyến mại : 2,320,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 AE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 AE 20 lít

Giá : 3,425,000 đ

Khuyến mại : 2,460,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 AE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 AE 30 lít

Giá : 3,645,000 đ

Khuyến mại : 2,689,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE

Bình nóng lạnh Ferroli VDSI15 15L
Bình nóng lạnh Ferroli VDSI15 15L

Giá : 3,360,000 đ

Khuyến mại : 2,380,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli VDSI20 20L
Bình nóng lạnh Ferroli VDSI20 20L

Giá : 3,530,000 đ

Khuyến mại : 2,550,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli VDSI30 30L
Bình nóng lạnh Ferroli VDSI30 30L

Giá : 3,750,000 đ

Khuyến mại : 2,790,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti

Bình nước nóng Ferroli QQSi

Bình nóng lạnh Ferroli QQSE15 15L
Bình nóng lạnh Ferroli QQSE15 15L

Giá : 3,150,000 đ

Khuyến mại : 2,190,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQSE20 20L
Bình nóng lạnh Ferroli QQSE20 20L

Giá : 3,330,000 đ

Khuyến mại : 2,295,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQSE30 30L
Bình nóng lạnh Ferroli QQSE30 30L

Giá : 3,530,000 đ

Khuyến mại : 2,490,000 đ

Bình nước nóng lạnh Ferroli QQ AE

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 50 lít

Giá : 4,620,000 đ

Khuyến mại : 3,500,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 30 lít

Giá : 3,310,000 đ

Khuyến mại : 2,420,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 20 lít

Giá : 3,110,000 đ

Khuyến mại : 2,210,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15 lít

Giá : 2,920,000 đ

Khuyến mại : 2,040,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 50 lít

Giá : 4,410,000 đ

Khuyến mại : 3,340,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 15 lít

Giá : 2,630,000 đ

Khuyến mại : 1,900,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 20 lít

Giá : 2,835,000 đ

Khuyến mại : 2,000,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 30 lít

Giá : 3,010,000 đ

Khuyến mại : 2,143,000 đ

Bình nóng lạnh HOTDOG

Bình nóng lạnh HOTDOG Ferroli 5 Lít (Cho nhà bếp)
Bình nóng lạnh HOTDOG Ferroli 5 Lít (Cho nhà bếp)

Giá : 1,920,000 đ

Khuyến mại : 1,550,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli HOTDOG thường
Bình nóng lạnh Ferroli HOTDOG thường

Giá : 1,680,000 đ

Khuyến mại : 1,590,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 15 lít

Giá : 2,760,000 đ

Khuyến mại : 1,990,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 30 lít

Giá : 3,150,000 đ

Khuyến mại : 2,220,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 20 lít

Giá : 2,950,000 đ

Khuyến mại : 2,148,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ M

Bình nước nóng Ferroli QQ Gold

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Siêu tốc 500W
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Siêu tốc 500W

Giá : 2,450,000 đ

Khuyến mại : 1 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Siêu tốc 500W
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Siêu tốc 500W

Giá : 2,770,000 đ

Khuyến mại : 2,216,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Chống giật

Giá : 2,595,000 đ

Khuyến mại : 1,840,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít Chống giật

Giá : 2,940,000 đ

Khuyến mại : 2,131,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Loại thường
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít Loại thường

Giá : 2,320,000 đ

Khuyến mại : 1,600,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Novo

Bình nóng lạnh Ferroli QQ D

Bình nóng lạnh Ferroli QQ D 50 Lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQ D 50 Lít

Giá : đ

Khuyến mại : đ

Bình nóng lạnh Ferroli Verdi DE

Bình nóng lạnh Ferroli gián tiếp là dòng sản phẩm có dung tích bình chứa đa dạng giúp lưu trữ lại nước nóng trong thời gian dài lâu lên tới 12 giờ, đảm bảo nguồn nước nóng tinh khiết nhất đạt chuẩn bộ y tế, làm nóng nhanh và thời gian bảo hành dài lâu lên tới 8 năm.

Xem thêm: bình nóng lạnh Ferroli