1. Trang chủ
  2. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli

Máy nước nóng năng lượng mặt trời (Dạng ống)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 150l
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 150l

Giá : 100,325,000 đ

Khuyến mại : 8,500,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180l
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180l

Giá : 11,500,000 đ

Khuyến mại : 10,000,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200l
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 200l

Giá : 12,950,000 đ

Khuyến mại : 11,000,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời (Dạng tấm )

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (1 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (1 tấm)

Giá : 19,800,000 đ

Khuyến mại : 17,800,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (2 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (2 tấm)

Giá : 20,240,000 đ

Khuyến mại : 18,000,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (1 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (1 tấm)

Giá : 34,230,000 đ

Khuyến mại : 31,000,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (2 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 200l (2 tấm)

Giá : 35,200,000 đ

Khuyến mại : 31,500,000 đ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (3 tấm)
Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm 120l (3 tấm)

Giá : 46,850,000 đ

Khuyến mại : 43,200,000 đ