Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 SE 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 SE 15 lít

Giá : 3,050,000 đ

Khuyến mại : 2,740,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 SE 20 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 SE 20 lít

Giá : 3,200,000 đ

Khuyến mại : 2,880,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 SE 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 SE 30 lít

Giá : 3,400,000 đ

Khuyến mại : 3,060,000 đ