Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti MAX 20 lít (4500W)
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti MAX 20 lít (4500W)

Giá : 4,500,000 đ

Khuyến mại : 3,900,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (2500W)
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (2500W)

Giá : 3,000,000 đ

Khuyến mại : 2,750,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (3000W)
Bình nóng lạnh Ferroli Infiniti 20 lít (3000W)

Giá : 3,200,000 đ

Khuyến mại : 2,950,000 đ