1. Trang chủ
  2. Máy nước nóng dùng điện
  3. Bình nóng lạnh Ferroli dung tích lớn

Bình nóng lạnh Ferroli dung tích lớn từ 50 đến 300 lít

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít

Giá : 3,390,000 đ

Khuyến mại : 3,250,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80 lít

Giá : 4,630,000 đ

Khuyến mại : 4,350,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít

Giá : 6,780,000 đ

Khuyến mại : 6,100,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125 lít

Giá : 8,360,000 đ

Khuyến mại : 7,580,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 150 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 150 lít

Giá : 10,060,000 đ

Khuyến mại : 8,960,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200 lít

Giá : 13,560,000 đ

Khuyến mại : 11,980,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300 lít

Giá : 18,080,000 đ

Khuyến mại : 15,760,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 60 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 60 lít

Giá : 3,840,000 đ

Khuyến mại : 3,650,000 đ