1. Trang chủ
  2. Máy nước nóng dùng điện
  3. Bình nóng lạnh Ferroli dung tích lớn

Bình nóng lạnh Ferroli dung tích lớn chính hãng, giá rẻ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 50 lít

Giá : 3,560,000 đ

Khuyến mại : 3,250,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 80 lít

Giá : 4,865,000 đ

Khuyến mại : 4,350,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 100 lít

Giá : 7,120,000 đ

Khuyến mại : 6,100,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 125 lít

Giá : 8,360,000 đ

Khuyến mại : 7,580,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 150 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 150 lít

Giá : 10,565,000 đ

Khuyến mại : 8,960,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200 lít

Giá : 14,240,000 đ

Khuyến mại : 11,980,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300 lít

Giá : 18,980,000 đ

Khuyến mại : 15,760,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 60 lít
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 60 lít

Giá : 3,840,000 đ

Khuyến mại : 3,650,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 80L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 80L chống giật

Giá : 5,015,000 đ

Khuyến mại : 4,500,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 150L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 150L chống giật

Giá : 10,715,000 đ

Khuyến mại : 9,110,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 50L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 50L chống giật

Giá : 3,710,000 đ

Khuyến mại : 3,400,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 100L chống giật
Bình nóng lạnh Ferroli AquaStore E 100L chống giật

Giá : 7,270,000 đ

Khuyến mại : 6,250,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli dung tích lớn từ 50 đến 300 lít sử dụng cho những hộ gia đình nhiều thế hệ hoặc sử dụng chung cho nhiều phòng tắm khác nhau, tại những cơ quan, xí nghiệp cần dùng tới lượng nước nóng lớn.