Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO
Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO 30L AM (Chống bám cặn)
Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO 30L AM (Chống bám cặn)

Giá : 3,300,000 đ

Khuyến mại : 2,850,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO 30L M (Loại thường)
Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO 30L M (Loại thường)

Giá : 3,000,000 đ

Khuyến mại : 2,860,000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO 30L D (Điện tử)
Bình nóng lạnh Ferroli DUETTO 30L D (Điện tử)

Giá : 3,150,000 đ

Khuyến mại : 2,920,000 đ